6 địa điểm bắt buộc phải đeo khẩu trang

Bộ Y tế có hướng dẫn mới nhất về các trường hợp bắt buộc phải sử dụng khẩu trang nơi cộng cộng và 6 địa điểm công cộng bắt buộc người dân đeo khẩu trang.
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile