6 đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Yên Bái trúng cử là ai?

Trong danh sách 6 đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Yên Bái trúng cử có 2 đại biểu Trung ương và 4 đại biểu địa phương.
Hơn 8.600 học sinh Yên Bái thi tuyển sinh THPT năm 2021 Tỉnh đoàn Yên Bái phát động phong trào "mỗi ngày một cuốn sách"

Mới đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết số 748/NQ-HĐBCQG về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong đó, tỉnh Yên Bái có 6 đại biểu trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

6 đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Yên Bái trúng cử là ai?
6 đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Yên Bái

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Yên bái, toàn tỉnh Yên Bái có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 15 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, 60 đơn vị bầu cử HĐND cấp huyện và 998 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã với 1.154 tổ bầu cử tương ứng 24.234 thành viên.

Trong số 6 đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Yên Bái có 2 đại biểu Trung ương và 4 đại biểu địa phương với tỷ lệ đại biểu nữ, dân tộc thiểu số, đại biểu trẻ đạt 50%.

Danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Yên Bái gồm:

1. Bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia

2. Ông Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái

3. Ông Nguyễn Thành Trung - Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Văn phòng Quốc hội

4. Bà Triệu Thị Huyền - Viên chức Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái

5. Ông Nguyễn Quốc Luận - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái

6. Bà Khang Thị Mào - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mù Cang Chải.

Đức Mậu
Phiên bản di động