50 năm Hiệp định Paris: Những bài học quý giá

Hội nghị Paris và Hiệp định Paris để lại cho chúng ta nhiều bài học sâu sắc, có ý nghĩa to lớn cả trong lịch sử và tình hình hiện nay.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, tư liệu về Hiệp định Paris Triển lãm “Khát vọng hòa bình” Lô vải thiều Việt Nam đầu tiên sang Châu Âu nhờ Hiệp định EVFTA
50 năm Hiệp định Paris: Những bài học quý giá
Hội nghị Paris và Hiệp định Paris để lại nhiều bài học sâu sắc, có ý nghĩa to lớn cả trong lịch sử và tình hình hiện nay
Theo TTXVN
Phiên bản di động