5 hành vi bị cấm khi vận động bầu cử

Kiên quyết không giới thiệu ứng cử những người không đủ tiêu chuẩn, tránh tình trạng "vận động" không lành mạnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các khóa gần đây.
Xem phiên bản mobile