5 đồng chí được bầu vào Ban Bí thư tại Hội nghị lần thứ Nhất BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Ban Bí thư Trung ương khoá XIII gồm một số đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Sáng 31/1 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu 5 đồng chí có tên dưới đây vào Ban Bí thư:

  1. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc

  2. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

  3. Đồng chí Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

  4. Đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ

  5. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Hoa Thành
Xem phiên bản mobile