43 vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được Công an tỉnh Yên Bái điều tra làm rõ

Công an tỉnh Yên Bái đã điều tra làm rõ 201/214 vụ xâm phạm trật tự xã hội, trong đó đã điều tra, làm rõ 43/44 vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trong 8 tháng năm 2020.
Hướng tới xây dựng TP Yên Bái trở thành đô thị loại I trong tương lai Tạm dừng Trung tâm Hành chính công trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng Bộ tỉnh Yên Bái Đại hội Đảng bộ trên cơ sở tỉnh Yên Bái 2020 - 2025: 11 Bí thư cấp ủy được Đại hội bầu trực tiếp

Trong 8 tháng đầu năm 2020, Công an tỉnh Yên Bái đã chủ động trong công tác nắm tình hình, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch. Cùng với đó, Công an tỉnh Yên Bái đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái.

43 vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được Công an tỉnh Yên Bái điều tra làm rõ

Đặc biệt, với công tác bảo vệ an toàn đại hội Đảng bộ các cấp, Công an tỉnh Yên Bái đang tập trung chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh dân tộc, tôn giáo… được triển khai đồng bộ, hiệu quả. 8 tháng đầu năm, lực lượng Công an toàn tỉnh Yên Bái đã điều tra làm rõ 201/214 vụ xâm phạm trật tự xã hội, đạt 93,9%, trong đó đã điều tra, làm rõ 43/44 vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, đạt 97,7%, bắt 291 đối tượng, bắt, vận động đầu thú 17 đối tượng truy nã.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức triển khai, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương về công tác thông tin liên lạc, các quy định về quản lý, sử dụng hệ thống thông tin liên lạc trong công an nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, góp phần cải tiến lề lối, quy trình làm việc, phong cách lãnh đạo chỉ huy.

Ngoài ra, Công an tỉnh Yên Bái đã thực hiện Đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019 – 2021. Tính đến ngày 12/3, Công an tỉnhYên Bái đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 160/160 xã, thị trấn với 483 đồng chí. Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bố trí 5 công an chính quy 1 xã, Công an tỉnh Yên Bái đang tiến hành rà soát, chọn cử cán bộ để điều động và sẽ hoàn thành trong quý III năm 2020.

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile