4 tỉnh vừa được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương

4 tỉnh: Tuyên Quang, Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên vừa được Thủ tướng Chính phủ quyết định giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020.
Chính phủ chưa xem xét, đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu phát triển KT-XH Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Màu áo xanh thanh niên là tấm gương quý để ngăn ngừa dịch bệnh Càng khó khăn, càng quyết tâm, cố gắng chống dịch Nhiệm vụ của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng

Theo đó, nguồn đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 của 4 tỉnh trên từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư trung hạn và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018.

4 tinh vua duoc thu tuong chinh phu giao ke hoach dau tu trung han von ngan sach trung uong
ảnh minh họa (nguồn: baotintuc)

Cụ thể, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018 cho tỉnh Hòa Bình 86,322 tỷ đồng, tỉnh Sơn La 322,247 tỷ đồng, tỉnh Tuyên Quang 500 tỷ đồng, tỉnh Điện Biên 200 tỷ đồng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra và các cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục và mức vốn bổ sung của từng dự án, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương, danh mục và mức vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020 được giao, các địa phương: Tuyên Quang, Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên thông báo cho các đơn vị danh mục dự án và mức vốn từng dự án theo quy định và gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15/4/2020; thực hiện giải ngân số vốn được giao bổ sung theo quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn.

Hoài An
Xem phiên bản mobile