4 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7,5%

4 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 8,3%.
Hà Nội kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội Tạo động lực để khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh và thị trường lao động Bình Dương là một kỳ tích của Việt Nam về phát triển kinh tế và công nghiệp hóa
4 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7,5%
Phạm Mạnh
Xem phiên bản mobile