1.587 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có 1.587 đại biểu tham dự, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.
Phát hành đặc biệt bộ tem “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII” Đại hội XIII: Công tác nhân sự chặt chẽ, bài bản, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ Người trẻ gửi gắm kỳ vọng vào Đại hội XIII của Đảng

Chiều 22/1, Trung tâm Báo chí Đại hội XIII tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường; Đại biểu các cơ quan Trung ương và hàng trăm phóng viên báo chí trong và ngoài nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chủ trì buổi họp báo
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chủ trì buổi họp báo

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; Là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước.

Đại hội có 1.587 đại biểu tham dự, đại diện cho 5,1 triệu đảng viên trong cả nước, tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội XII, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc. Trong đó, đại biểu đương nhiên chiếm tỷ lệ 12,04%; Đại biểu chỉ định chiếm tỷ lệ 0,95%; Đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 13,99%; Đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 11,3%; Đại biểu dưới 40 tuổi chiếm 3,59%; Đại biểu cao tuổi nhất là 77 tuổi, thấp tuổi nhất là 34 tuổi.

Nội dung, chương trình Đại hội tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 202), Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2011-2020; Đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước tới năm 2045.

Đại hội cũng sẽ kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; Đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Về công tác tổ chức, phục vụ Đại hội XIII, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh cho biết: Ngay từ đầu tháng 10/2018, Ban chấp hành Trung ương đã quyết định thành lập 5 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Các Tiểu ban đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu đặt ra.

Trong đó, tại Hội nghị Trung ương 15 (ngày 16 - 17/1/2021), Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội.

Đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đã sẵn sàng mọi điều kiện với chất lượng cao nhất; Công tác trang trí, tuyên truyền đã được hoàn thành, tạo không khí phấn khởi tại địa điểm tổ chức Đại hội, Thủ đô Hà Nội và trong cả nước...

Đáng lưu ý, công tác tổ chức, phục vụ Đại hội lần này có một số điểm mới và được bổ sung để phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19. Trong đó, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, toàn bộ các đại biểu tham dự và khách mời được bố trí ăn, nghỉ theo đoàn, tập trung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội tại các khách sạn, nhà khách gần địa điểm tổ chức hội nghị. Các đại biểu tham dự hoạt động của Đại hội bằng xe ô tô chung do Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội bố trí. Công tác chăm sóc sức khỏe đại biểu cũng được Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đặc biệt quan tâm...

Nguồn: TTTĐ
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile