15 trường THPT có tỷ lệ "chọi" vào lớp 10 cao nhất năm 2021 ở Hà Nội

Căn cứ vào số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 và chỉ tiêu mà các trường THPT ở Hà Nội được giao, trong đó trường THPT Yên Hoà có tỷ lệ chọi cao nhất là 1/2,91.
Xem phiên bản mobile