14 địa điểm bệnh nhân Covid-19 từng đi qua tại TP Hồ Chí Minh

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh yêu cầu những người từng có mặt tại các địa điểm này nhanh chóng khai báo với cơ quan y tế gần nhất.
Xem phiên bản mobile