Tuổi trẻ và Pháp luật - Tài chính | Tuổi trẻ và Pháp Luật

SSI phát sinh khoản phải thu không có khả năng thu hồi gần 300 tỷ đồng

Tính đến hết năm 2018, Công ty CP Chứng khoán SSI (mã CK: SSI) đang có khoản phải thu về bán các tài sản chính không có khả năng thu hồi hơn 299 tỷ đồng, khoản phải thu này thuộc về khách hàng là Công ty TNHH thương mại xây dựng Phúc Bảo Minh.

Ngành ngân hàng lạc quan về tình hình kinh doanh năm 2019

Ngành ngân hàng lạc quan về tình hình kinh doanh năm 2019

0
Trong năm 2019, khoảng 88% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh tiếp tục cải thiện hơn so với năm 2018, trong đó có khoảng 35% tổ chức tín dụng dự báo tình hình kinh doanh sẽ “cải thiện nhiều”.
Xử lý gần 150 nghìn tỷ đồng nợ xấu

Xử lý gần 150 nghìn tỷ đồng nợ xấu

0
Tính đến cuối tháng 12/2018, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được 149,22 nghìn tỷ đồng nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu nội bảng là 1,89%, giảm so với mức 2,46% cuối năm 2016 và mức 1,99% cuối năm 2017.