Tuổi trẻ và Pháp luật - Quốc tế | Tuổi trẻ và Pháp Luật

Nghi phạm đột nhập sứ quán Triều Tiên ở Tây Ban Nha gửi thông tin cho FBI

Tòa án Tây Ban Nha cho biết thủ lĩnh nhóm vũ trang chống chính quyền Triều Tiên liên lạc với FBI để cung cấp thông tin về vụ đột nhập.