Tuổi trẻ và Pháp luật - Quốc tế | Tuổi trẻ và Pháp Luật

Tổng thống Nga chúc mừng Chủ tịch nước Việt Nam nhân dịp năm Mới 2019

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Năm Mới sắp đến.