Tuổi trẻ và Pháp luật - Phổ biến pháp luật | Tuổi trẻ và Pháp Luật

Vai trò của báo chí trong truyền thông về chuẩn mực văn hóa ứng xử

Sáng 16/3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo “Vai trò của báo chí trong truyền thông về chuẩn mực văn hóa ứng xử”.