Tuổi trẻ và Pháp luật - Phổ biến pháp luật | Tuổi trẻ và Pháp Luật

Ban Bí thư Trung ương Đoàn ra chỉ thị cho các tỉnh, thành Đoàn không biếu quá cấp trên dịp tết Kỷ Hợi 2019

Đoàn thanh niên các tỉnh, thành cả nước cần tổ chức các hoạt động đón Tết phải thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc, địa phương, tránh các biểu hiện tiêu cự.