Tuổi trẻ và Pháp luật - Nghi án vợ nhốt chồng vào lồng sắt hơn 3 năm ở Thanh Hóa

Nghi án vợ nhốt chồng vào lồng sắt hơn 3 năm ở Thanh Hóa

0
Liên quan nghi án vợ nhốt chồng trong lồng sắt hơn 3 năm tại xã Xuân Thiên (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa), trong khi người vợ nói nhốt chồng để giúp ông cai ma túy thì người chồng lại phản bác điều này.