Tuổi trẻ và Pháp luật - Giáo dục | Tuổi trẻ và Pháp Luật

Học sinh Hà Nội đạt 40 huy chương tại Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Toán học ITMC 2019

Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Toán học ITMC 2019” diễn ra tại Thái Lan từ ngày 7/2 đến ngày 11/02/2019.