Tuổi trẻ và Pháp luật - Bạn đọc | Tuổi trẻ và Pháp Luật

Tân Yên - Bắc Giang: Hàng chục quả đồi "bốc hơi", Chủ tịch UBND huyện "vô can"?!

Hàng vạn khối đất tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang "biến mất" giữa ban ngày. Sở TN&MT đã kiểm tra và xác minh sai phạm theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang, Trưởng phòng TN&MT huyện Tân Yên bị điều chuyển thế nhưng Chủ tịch UBND huyện Tân Yên vẫn "bình chân như vại".